نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال سازمان بنادر و دریانوردی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۷۰ رکورد از ۲۲۷۱۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :کانتینری کردن حمل و نقل بین المللی
شماره راهنما :‭ط/ب /۱‬
پدیدآور :حامدی زاد ، ایرج، تدوین گر
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :سیستم های جابجایی کانتینر در ترمینال
شماره راهنما :‭ط/ب /۲‬
پدیدآور :سازمان بنادر و کشتیرانی
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :چگو نگی امکان افزایش بهره وری در ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی
شماره راهنما :‭ط/ب /۳‬
پدیدآور :ماشینچی ، غلام رضا
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :طراحی و تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات بنادر
شماره راهنما :‭ط/ب /۴‬
پدیدآور :اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان
ناشر :سازمان بنادر و کشنیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر گامهایی بسوی مدیریت کارآمد انبارها ۷
شماره راهنما :‭ط/ب /۵‬
پدیدآور :داره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر روشهای ارزیابی سرمایه گذاری در بنادر
شماره راهنما :‭ط/ب /۶‬
پدیدآور :اداره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر برنامه ریزی عملیلتی در بنادر
شماره راهنما :‭ط/ب /۷‬
پدیدآور :اداره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر مدیریت پایانه‌کانتینری کامپیوتری
شماره راهنما :‭ط/ب /۸‬
پدیدآور :اداره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادرز و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر توصیه هایی برای برنامه ریزی و مدیریت پایانه های بندر چند منظوره
شماره راهنما :‭ط/ب /۹‬
پدیدآور :داره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر رهنمودهایی در مورد خصوصی سازی بنادر
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۱‬
پدیدآور :داره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :دوره پیشرفته عملیات و مدیریت بنادر خصوصی سازی و فعالیت بخش خصوصی در بنادر
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۰‬
پدیدآور :داره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادرو کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر بررسی ترمینالهای ماهواره ای و امکان سنجی استفاده از ترمینالهای اینمارست‭CM‬
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۵‬
پدیدآور :اداره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر برنامه ریزی استفاده از زمین در منطقه بندر: حداکثر استفاده از زیر ساخت بندر
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۴‬
پدیدآور :اداره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر بنادر و خصوصی سازی مجموعه مقالات
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۳‬
پدیدآور :اداره کل تحقیقات و توسعه
ناشر :سازمان بنادرو کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :طراحی ، برنامه ریزی و توسعه بنادر جلد دوم اصول برنامه ریزی عملیاتی
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۲‬
پدیدآور :اداره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :کتاب مرجع لایروبی
شماره راهنما :‭ط/ب /۲۲‬
پدیدآور :اداره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر ایجاد بندر آزاد
شماره راهنما :‭ط/ب /۲۱‬
پدیدآور :اداره کل توسعه و تحقیقات
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر برنامه ریزی ترمینال کانتینر
شماره راهنما :‭ط/ب /۲۰‬
پدیدآور :اداره کل توسعه و تحقیق
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر ساختار تعرفه بندر ( مدل‭(ESCAP/USCAP‬
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۹‬
پدیدآور :داره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :توسعه و بهبود بنادر نوسازی بندر ( مجموعه‌ای از چالشهای مرتبط به هم‭(‬
شماره راهنما :‭ط/ب /۱۸‬
پدیدآور :ادره کل تحقیق و توسعه
ناشر :سازمان بنادر و کشتیرانی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :سازمان بنادر و دریانوردی گیلان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو